Indian Society for Non-destructive Testing (ISNT)

Enriching Lives through NDE

About US

Honorary Fellows

Number Name Year
HF 0085 Shri Umakanthan Anand 2023
HF 0084 Shri V. Manoharan 2023
HF 0083 Dr. David Gilbert 2023
HF 0082 Prof. Christian Boller 2023
HF 0081 Shri S. Athmalingam 2022
HF 0080 Dr. Sarmishtha Palit Sagar 2022
HF 0079 Shri Uday Godbole 2021
HF 0078 Shri G. Ramachandran 2021
HF 0077 Shri G Levin 2020
HF 0076 Shri Diwakar Joshi 2020
HF 0075 Dr Sajeesh Babu 2020
HF 0074 Prof. ING Helmut Wolf 2019
HF 0073 Dr. M.T. Shyamsunder 2019
HF 0072 Prof Krishnan Balasubramaniam 2018
HF 0071 Dr. P. Kalyanasundaram 2017
HF 0070 Shri A.L. Datar 2017
HF 0069 Shri V. Pari 2016
HF 0068 Shri S. Saratchandran 2016
HF 0067 Dr. S. Annamala Pillai 2015
HF 0066 Dr. B. Venkatraman 2015
HF 0065 Shri Sekhar Basu 2014
HF 0064 Prof. Xavier Maldague 2013
HF 0063 Prof. Noorikazu Ooka 2013
HF 0062 Dr. Dara E Rupa 2013
HF 0061 Shri DM Mehta 2013
HF 0060 Prof. Lalita Udpa 2012
HF 0059 Shri D.J. Varde 2012
HF 0058 Shri Dilip. P. Takbhate 2012
HF 0057 Shri S.I. Sanklecha 2012
HF 0056 Air Marshall P.K. Desai 2011
HF 0055 Prof. D.C. Jiles 2011
HF 0054 Shri A. V. Krishnan 2009
HF 0053 Dr. D. K. BHATTACHARYA 2008
HF 0052 Shri B. K. SHAH 2008
HF 0051 Shri N. V. WAGLE 2008
HF 0050 Shri L. M. TOLANI 2007
HF 0049 Shri B. C. BHAUMIK 2007
HF 0048 Shri K. VISWANATHAN 2006
HF 0047 Dr. D. VISWANATHAN 2006
HF 0046 A.K.MATHUR 2004
HF 0045 K. NARAYANA 2004
HF 0044 R.V.PERUMAL 2003
HF 0043 Dr. WALTER ARNOLD 2002
HF 0042 Prof. C. R. L. MURTHY 2002
HF 0041 Padmabhusan G. MADHAVAN NAIR 2002
HF 0040 Mr. P. G. KULKARNI 2002
HF 0039 Dr. GERD DOBMANN 2002
HF 0038 Dr. RAINER LINK 2001
HF 0037 Dr. UWE EWERT 2001
HF 0036 PROF PRABHAKAR O. 2000
HF 0035 DR.SATISH UDPA 2000
HF 0034 DR.NARDONI G. 2000
HF 0033 DR.MIKE FARLEY 2000
HF 0032 R.WARD RUMMEL 1999
HF 0031 SRINIVASULU A. 1999
HF 0030 LATE DR. SRINIVASANK. 1998
HF 0029 RAMESH B.PARIKH 1998
HF 0028 PROF. DONALD O.THOMPSON 1998
HF 0027 Dr. ANIL KAKODKAR 1998
HF 0026 PROF.KRONING M. 1998
HF 0025 GROVER S.K. 1998
HF 0024 DR.BALDEV RAJ 1996
HF 0023 Prof. Rama Rao P 1995
HF 0022 ARAVAMUDHAN R. 1994
HF 0021 MUTHUSAMI P. 1994
HF 0020 PROF RAJAGOPAL S. 1994
HF 0019 Dr. V.N.BINDAL 1992
HF 0018 DEENADAYALU V.R. 1992
HF 0017 DR.HALMSHAW R. 1992
HF 0016 Lt. GEN. Dr. SUNDARAM 1992
HF 0015 DR.VISWESWARAN R. 1990
HF 0014 CHANDRAMOULI V.A. 1990
HF 0013 SRINIVASULU A. 1990
HF 0012 PROF.LIMAYE R.G. 1988
HF 0011 DR.RAMESHWAR DAS 1986
HF 0010 LATE P.R. PANKAJ ROY 1985
HF 0009 BALARAMAMOORTHY K. 1985
HF 0008 LATE KURUP M.R. 1984
HF 0007 DR.PLACID RODRIGUEZ 1984
HF 0006 CHOUDHURI K.C. 1984
HF 0005 PROF RAO A.K. 1983
HF 0004 BAGCHI N.C 1983
HF 0003 DR.KRISHNADAS NAIR C.G. 1983
HF 0002 DR.KONDAL RAO N. 1982
HF 0001 DR. DAS S.R. 1982