Honorary Fellows

NumberNameYear
HF 0072Prof Krishnan Balasubramaniam2018
HF 0071Dr. P. Kalyanasundaram 2017
HF 0070Shri A.L. Datar 2017
HF 0069Shri V. Pari2016
HF 0068Shri S. Saratchandran2016
HF 0067Dr. S. Annamala Pillai2015
HF 0066Dr. B. Venkatraman2015
HF 0065Shri Sekhar Basu2014
HF 0064Prof. Xavier Maldague2013
HF 0063Prof. Noorikazu Ooka2013
HF 0062Dr. Dara E Rupa2013
HF 0061Shri DM Mehta2013
HF 0060Prof. Lalita Udpa2012
HF 0059Shri D.J. Varde2012
HF 0058Shri Dilip. P. Takbhate2012
HF 0057Shri S.I. Sanklecha2012
HF 0056Air Marshall P.K. Desai2011
HF 0055Prof. D.C. Jiles2011
HF 0054Shri A. V. Krishnan2009
HF 0053Dr. D. K. BHATTACHARYA2008
HF 0052Shri B. K. SHAH2008
HF 0051Shri N. V. WAGLE2008
HF 0050Shri L. M. TOLANI2007
HF 0049Shri B. C. BHAUMIK2007
HF 0048Shri K. VISWANATHAN2006
HF 0047Dr. D. VISWANATHAN2006
HF 0046A.K.MATHUR2004
HF 0045K. NARAYANA2004
HF 0044R.V.PERUMAL2003
HF 0043Dr. WALTER ARNOLD2002
HF 0042Prof. C. R. L. MURTHY2002
HF 0041Padmabhusan G. MADHAVAN NAIR2002
HF 0040Mr. P. G. KULKARNI2002
HF 0039Dr. GERD DOBMANN2002
HF 0038Dr. RAINER LINK2001
HF 0037Dr. UWE EWERT2001
HF 0036PROF PRABHAKAR O.2000
HF 0035DR.SATISH UDPA2000
HF 0034DR.NARDONI G.2000
HF 0033DR.MIKE FARLEY2000
HF 0032R.WARD RUMMEL1999
HF 0031SRINIVASULU A.1999
HF 0030LATE DR. SRINIVASANK.1998
HF 0029RAMESH B.PARIKH1998
HF 0028PROF. DONALD O.THOMPSON1998
HF 0027Dr. ANIL KAKODKAR1998
HF 0026PROF.KRONING M.1998
HF 0025GROVER S.K.1998
HF 0024DR.BALDEV RAJ1996
HF 0023Prof. Rama Rao P1995
HF 0022ARAVAMUDHAN R.1994
HF 0021MUTHUSAMI P.1994
HF 0020PROF RAJAGOPAL S.1994
HF 0019Dr. V.N.BINDAL1992
HF 0018DEENADAYALU V.R.1992
HF 0017DR.HALMSHAW R.1992
HF 0016Lt. GEN. Dr. SUNDARAM1992
HF 0015DR.VISWESWARAN R.1990
HF 0014CHANDRAMOULI V.A.1990
HF 0013SRINIVASULU A.1990
HF 0012PROF.LIMAYE R.G.1988
HF 0011DR.RAMESHWAR DAS1986
HF 0010LATE P.R. PANKAJ ROY1985
HF 0009BALARAMAMOORTHY K.1985
HF 0008LATE KURUP M.R.1984
HF 0007DR.PLACID RODRIGUEZ1984
HF 0006CHOUDHURI K.C.1984
HF 0005PROF RAO A.K.1983
HF 0004BAGCHI N.C1983
HF 0003DR.KRISHNADAS NAIR C.G.1983
HF 0002DR.KONDAL RAO N.1982
HF 0001DR. DAS S.R.1982